LEVOFLOXACIN TABLET SELAPUT 500 MG

Tiap tablet salut selaput mengandung : Levofloxacin HCl 500 mg

Dus, 5 strip @ 10 tablet salut selaput

Jl. Cihampelas no.7
Bandung 40171
Indonesia

0811 2157 638

ub.bandung@kimiafarmaapotek.co.id

Jl. Cihampelas no.7
Bandung 40171
Indonesia

0811 2157 638

ub.bandung@kimiafarmaapotek.co.id